Hurrelvingens Isis Af Stierne - Caramazzaz Fantastiske Frippe

Hurrelvingens Isis Af Stierne är dräktig med Caramazzaz Fantastiske Frippe. Valparna väntas födas v 41 och är klara för flytt i december.  

Hurrelvingens Isis Af Stierne SE51054/2014, (Hurrelvingens Leija - Adens Stierne Idel Ädel Adel)
HD:B
Fulltandad, saxbett
Vit/vilt, lång svans, 34 cm
Utställd med Exc och CK i både Sverige och Danmark, BT4, BT3, BT1, 1 CERT, 1 BIR

Caramazzaz Fantastiske Frippe, SE60099/2016, (Adidac Azza - Aagerups Hobbe)
HD:B
Trefärgad, lång svans, 37 cm
Utställd med Exc, CK, 1 R-Cert, 2 CERT, 1 BIM, 1 BIR.

Kullens inavelsgrad 0%, preliminärt HD-kullindex 96.

Kontakt vid intresse:

Hurrelvingens Kennel
[email protected]
+46 763 384814
hurrelvingens.n.nu