Bibehållen avelsrätt

Att köpa valp med bibehållen avelsrätt

Som uppfödare finns inte möjlighet att behålla alla hundar i vårt hem som vi har intresse av att använda i vår avel. Ett sätt att lösa detta är att sälja lovande valpar med så kallad bibehållen avelsrätt. 

Att köpa en valp med bibehållen avelsrätt betyder att du som valpköpare äger valpen men vi har rätt att använda den i avel. Du som köpare betalar halva den normala köpesumman mot att vi får ta en valpkull på en tik, eller tre parningar på en hane. Avtalet gäller fram tills hunden är fem år gammal. Allt är naturligtvis enligt SKKs regler och avtal.

Som köpare av en valp med bibehållen avelsrätt måste du vara införstådd med att tiken kommer att bo hos oss i minst 10 veckor i samband med valpningen och att hanen måste hållas tillgänglig för parning. Vi står för alla kostnader i samband med parning och valpning. Avelshundarna ska utställningsmeriteras, göra BPH och de hälsotest som krävs innan de går i avel. Vi står för kostnaderna för detta. Vi lär er gärna om träning och förberedelse inför en utställning, men om intresset inte finns kan vi istället ta med hunden när vi själva deltar på utställning. Viss förberedelseträning måste så klart alltid göras.

Vi förväntar oss att bli kontinuerligt uppdaterade om hundens utveckling för att kunna utvärdera om hunden är lämplig för avel. Hunden ska hållas i god kondition. Tikarna bör hälsa på hemma hos oss då och då för att vistelsen hemma hos oss i samband med valpning ska kunna fungera så bra som möjligt. Ju oftare hunden besöker oss desto tryggare kommer hunden att känna sig när den vid valpning ska bo hos oss i vårt hem.

Det är absolut nödvändigt att samarbetet mellan oss fungerar och att vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra. För att allt ska kunna fungera smidigt bör du heller inte bo mer än två timmar från Staffanstorp.

Tror du att detta skulle vara något för dig får du gärna höra av dig till oss.

[email protected]

tel: 0763-384814